skip to Main Content

PITANJE: Da li je na istaknutoj cijeni robe neophodno naznačiti isključivo redni broj iz trgovačke knjige ili je prihvatljiva i neka druga oznaka po kojoj se može doći do prijemnog lista ili zapisnika (kod promjene cijene) kao npr. broj prijemnog lista ili broj zapisnika? Da li se po početnom stanju moraju promijeniti brojevi  tj. da se kreće od broja 1 (imajući u vidu da početno stanje nije dokument zaduženja robe već samo prenos stanja zaliha)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top