skip to Main Content

PITANJE: Primljene donacije u materijalnim vrijednostima koje se knjiže na zalihe (nisu stalna sredstva na koja se obračunava amortizacija), a za koje se pouzdano zna da neće biti utrošene u obračunskom periodu kada su primljene mogu li se prema važećim međunarodnim računovodstvenim standardima knjižiti u obveze kao odgođeno priznavanje prihoda. Prihod će biti priznat u momentu utroška primljene donacije u narednom ili narednim obračunskim razdobljima? Za potvrdni odgovor molimo da navedete standard koji to dopušta.

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top