skip to Main Content

PITANJE: Djelatnik je samovoljno ponudio da bi napustio posao ako bi mu bila isplaćena otpremnina.

Postoji li način ako radnik samovoljno želi napustiti posao da mu se isplati otpremnina i ako postoji kojim pravnim propisom je to regulirano. Djelatnik ima oko 35 godina radnog staža i nije nam poznato da li bi išao u mirovinu ili bi negdje drugo nastavio raditi.Kakva je razlika u tom slučaju ako bi se izjasnio da želi u mirovinu ili da nastavi raditi. Inicijativa je potekla isključivo sa njegove strane.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top