skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBiH

Službene novine Federacije BiH, broj 7/21

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2021. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.609,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 951,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 805,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 366,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,
e) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 04-02-2-247/21
21. januara 2021. godine
Sarajevo
Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Back To Top