skip to Main Content

PITANJE: Obveznik PDV-a registrovan je za obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja,  šta ulazi u osnovicu za obračun PDV-a, tj. da li  troškovi prevoza, špeditera, skladištenja i  troškovi carine ulaze u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top