skip to Main Content

PITANJE: Firma „A“ je sklopila ugovor sa firmom „B“ o usluzi „osiguranja finansiranja projekta kod domaće banke“. Za navedenu uslugu je određena naknada 0,75% od ukupne vrijednosti transakcije (1.000.000 KM). Nakon završetka procesa odobrenja transakcije domaće banke, firma „B“ firmi „A“ će ispostaviti fakturu na 7.500 KM. Da li na taj iznos (ili u taj iznos) treba iskazati PDV? Da li se može osloboditi PDV-a po „članu 25. tačka 4 Zakona o PDV-u i stavu 2 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top