skip to Main Content
ONLINE TRGOVINA – Internet Kupovina I Poštanske Pošiljke U BiH

Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

U cilju efikasnije kontrole unosa roba je i brži carinski postupak koji omogućava da kupac na vrijeme ostvari želju da raspolaže sa svojom robom. Carinski propisi dozvoljavaju da se određena roba ne smatra carinskom, te se ne prijavljuje, takođe, postoji vrijednosni limit do koje vrijednosti se za uvezenu robu ne plaćaju uvozne dažbine…

…Opširnije čitajte u broju 1403

Back To Top