skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je u 2020. godini kupio zemlјište i proizvodnu halu, koja je u ruševnom stanju, te je planirao da na toj lokaciji izgradi novu tržnicu. Otpočeo je sa pripremnim radnjama za izgradnju nove tržnice (rušenje hale, uređenje prostora, ograđivanje i dr.). Isti je vršio odbitak ulaznog poreza iskazanog na fakturama koje se odnose na pripremne radnje za početak izgradnje nove tržnice. Uslјed nepredviđenih problema finansijske prirode, poreski obveznik je odlučio da tu nepokretnost (zemlјište) proda zainteresovanom kupcu. Kakav je poreski tretman prenosa te nepokretnosti?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top