skip to Main Content

PITANJE: Za obavljanje poslova drugog radnog radnog mjesta (državni službenik dao otkaz) predviđena je naknada 20% plate državnog službenika koji obavlja te poslove. S obzirom na to da pored svojih poslova državni službenik obavlja i poslove drugog radnog mjesta, zbog obima posla potrebno je na te poslove rasporediti dva službenika koji bi rasporedili poslove upražnjenog radnog mjesta. Ukoliko dva državna službenika obavljaju poslove istog upražnjenog  radnog mjesta, da li svakome od njih pripada naknada u navedenom procentu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top