skip to Main Content

PITANJE: Isplata naknada za prevoz na posao i sa posla je regulisana Pravilnikom o radu Službe:  „(Naknada za prijevoz na posao i sa posla)

  • (1) Radniku čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra, pripada naknada za troškove prijevoza, do visine cijene mjesečne karte za najjeftiniji javni prijevoz u gradskom, prigradskom  ili međugradskom prijevozu za tu relaciju.
  • (2) Za korisnike naknade iz stava (1) ovog člana, naknada ne može iznositi više od 250,00 KM.“

Služba ne kupuje mjesečne karte nego isplaćuje novčanu naknadu u visini mjesečne karte pri obračunu plaća. U slučaju da radnik odsusutvuje sa posla više od jednog dana radi službenog putovanja ili bolovanja visina mjesečne naknade mu se umanjuje srazmjerno broju dana nedolaska na posao. Na primjer, visina mjesečne naknade je 220,00 KM. Radnik bio na edukaciji tj. službenom putovanju gdje mu je obezbijeđen prevoz i ostali troškovi putovanja te mu je obračun sačinjen na sljedeći način:

220,00 KM /20 (radnih dana) =11,00 KM/dan x 17 dana (dolaska na posao i odlaska sa posla) =187,00 KM. Da li je navedi obračun ispravan i da li je uskraćeno pravo radniku?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top