skip to Main Content

PITANJE: Da li sljedeće navedene vrste nabavki ulaze u polje 21 PDV prijave: nabavka od fizičkog lica PDV neobveznik (kupovina zemljista, kupovina nekretnine), nabavka od PDV obveznika – oslobođeno od obračuna PDV (npr. poštanske usluge), nabavka od pravnog lica PDV neobveznika i nabavka od ino lica – ino usluga (bez obaveze ”vozanja” PDV – npr. ino usluga u inostranstvu izvršena i fakturisana u BiH). U slučaju da navedene stavke nisu uljučene u polje PDV, a trebale bi biti, da li bi bilo poželjno izmijeniti PDV prijavu, odnosno samo promijeniti osnovice u poljima 21?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top