skip to Main Content

PITANJE: Fizička osoba je bila upisana na zemljištu koje je u naravi šuma na osnovu pravosnažnog rješenja o uzurpaciji po starom premjeru. Po novom premjeru upisan je u katastru pravni prednik šumarije koji je prestao postojati, ali promjena nikada nije izvršena na pravnog sljednika. U postupku harmonizacije sud upisuje u B vlasničkom listu na preuzetim nekretninama po novom premjeru opštenarodna imovina. U katastru ostaje upis prednika šumarije. Sa kojom tužbom osporavati uspostavljeno stanje u postupku harmonizacije od strane upisanog vlasnika po starom premjeru, koji je postupkom harmonizacije ostao bez nekretnina koje su u naravi šuma?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top