skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je izvršio promet vozila, za koji je kupcu ispostavio poresku fakturu sa obračunatim PDV-om. Međutim, kupac po primlјenoj fakturi nije izvršio plaćanje ukupnog iznosa sa obračunatim PDV-om, koji je iskazan na fakturi, te je iz tog razloga prodavac pokrenuo sudski spor. Da li prodavac u tom slučaju može izvršiti ispravku izlaznog PDV-a?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top