skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 01.septembra 2016.godine donijela Odluku o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj male privrede kojom se utvrđuje lista korisnika koji ispunjavaju uslove za dobijanje poticajnih grant sredstava za razvoj male privrede na području Kantona Sarajevo. Za ovu namjenu Ministarstvo privrede je izdvojilo sredstva u iznosu od 246.553,34 KM.

U okviru programa subvencioniranja kamata po preuzetim kreditima poticajna sredstva su odobrena za firme: CONSA d.o.o, Suljević – Cipelići Co d.o.o , Poliklinika “FM”, Mujanović d.o.o, CITO d.o.o, Bosnet Group d.o.o i MDG International d.o.o.

Za unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture sredstva su obezbijeđena za Sarajevsku razvojnu agenciju SERD-u d.o.o i Općinu Ilijaš.

Za obrazovanje u poduzetništvu poticaj je dobila kompanija Networks Int d.o.o.

Dok su poticaje u okviru programa unapređenje rada udruženja obrtnika dobila Obrtnička komora KS, a za podršku u provođenju i certificiranju kvaliteta i standarda EU preduzeća: Mujanović d.o.o,Herbos Nature d.o.o, Halilović d.o.o i Bosnet Group d.o.o.

Back To Top