skip to Main Content

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko učestvuje na konferencijama “Zapadni Balkan na raskršćima – novi izazovi, izmjene dinamike” te “Evropska Bosna i Hercegovina: Kulturna raznolikost i pomirenje” koje se održavaju u Briselu, a na marginama ministarskih sastanaka SEETO-a i zemalja potpisnica Ugovora o osnivanju Prometne zajednice.

Uzimajući u obzir da pitanje zapadnog Balkana sve više dobija na značaju u Evropskoj agendi, na konferenciji “Zapadni Balkan na raskršćima – novi izazovi, izmjene dinamike” predstavnici najviših nivoa vlasti zemalja regiona i institucija Evropske unije razmatrali su pitanja koja se tiču zapadnog Balkana, omogućavajući tvorcima politika iz regiona dijeljenje mišljenja i ideja sa zemljama članicama iz EU i zemljama koje su na tom putu.
Kao jedan od važnijih, ističe se zaključak da demokratija, mir i stabilnost, kao i ekonomski razvoj i integracija zapadnog Balkana ne zavise samo od politike državnog nivoa vlasti nego i od regionalnih ali i ostalih nivoa vlasti od kojih se očekuje puna podrška kretanju na raskršću prema pristupanju EU, a ne zadržavanju trenutnog statusa quo.

Konferencija “Evropska Bosna i Hercegovina: Kulturna raznolikost i pomirenje”, održana je u dva panela – “Evropska Bosna i Hercegovina” i “Izazovi na evropskom putu Bosne i Hercegovine”.
Između ostalih, panelisti na ovoj konferenciji bili su Cristian Dan Preda, član Evropskog parlamenta, Genoveva Ruiz Calavera, direktor za zapadni Balkan Generalnog direktorijata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), i Valentin Inzko, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.

Jedan od zaključaka oba panela ove konferencije jest da Bosna i Hercegovina ima punu podršku evropskih institucija na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali koraci ka članstvu nedvojbeno zavise od unutrašnjih faktora Bosne i Hercegovine. Pomirenje mora biti utemeljeno na istini i pravdi, a stabilnost na jednakopravnosti.

 

Back To Top