skip to Main Content
MEĐUNARODNA ARBITRAŽA – Arbitražni Sporazum – Primjena Mjerodavnog Prava

Piše: Marijana OMERČAUŠEVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Ugovor o izabranom sudu – arbitraži je ugovor kojim se stranke obvezuju da će im međusobni spor ili sporove presuditi, umjesto državnog suda, sud sastavljen od osoba koje imenuju one ili neko treći. Ugovaranje nadležnosti izabranog suda za buduće sporove obično se vrši unošenjem odgovarajuće klauzule u sadržaj materijalno-pravnog ugovora. Arbitražni sporazum je procesnog karaktera i njegov cilj je da omogući rješenje spora. Smatra se autonomnim i njegova punovažnost nije vezana za punovažnost glavnog ugovora, zbog čega je ovo pitanje potrebno odvojiti od prava mjerodavnog za suštinu spora…

…Opširnije čitajte u broju 1403

Back To Top