skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice „A“ vrši izgradnju proizvodnog građevinskog objekta.

Dio gradnje se finansira pozajmicama od strane povezanog pravnog lica „B“ iz inostranstva. Da li je moguća kapitalizacija troškova kamate na pozajmicu od povezanih lica, u smislu člana 40. Pravilnika o primjeni poreza na dobit FBiH (istanjena kapitalizacija)? Kakav je porezni tretman ovako kapitalizirane kamate?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top