skip to Main Content

Susretom čelnih ljudi Savjeta investitora Federacije BiH i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), učinjen je još jedan korak na jačanju kapaciteta Saradničke mreže ka bržem i učinkovitijem rješavanju otvorenih pitanja investitora u BiH sa kojim se susreću u svom poslovanju.

Program Postinvesticione podrške investitorima (Aftercare) pokrenula je FIPA 2013. godine uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije (IFC) članice Grupacije Svjetske banke, uspostavljajući institucionalnu saradnju na svim nivoima vlasti u BiH kroz Saradničku mrežu. Svrha uspostave Mreže je stvaranje mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u našoj zemlji a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice. Svakom godinom Saradnička mreža se širi kroz uključivanje novih članica.

„Predstavnici Saradničke mreže redovno posjećuju firme sa stranim kapitalom a nakon detektovanja problema sa kojima se susreću u radu, u okviru svojih nadležnosti, iniciraju rad na izmjenama i dopunama zakonskog rješenja u cilju rješavanja otvorenih pitanja“ pojašnjava Gordan Milinić, direktor FIPA-e. „Od osnivanja do kraja 2016. godine, članice Saradničke mreže posjetile su 260 kompanija, stranih investitora koji su u našu zemlju do sada uložili 3 milijarde i 725 miliona KM te zaposlili 30.602 radnika. Ohrabruje i podatak da od ukupnog broja posjećenih kompanija njih 68,2% najavljuje reinvestiranje u proširenje postojećih i uvođenje novih proizvodnih linija i usluga“, dodaje na kraju Milinić.

Osnivanjem i aktiviranjem rada Savjeta za investitore FBiH, u aprilu ove godine, dodatno je ojačan kapacitet i kvalitet Saradničke mreže te uspostavljena potpunija koordinacije i saradnja institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti investiranja. Podržan od Grupacije Svjetske banke i Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, dio je planiranog unapređenja poslovne klime i konkurentnosti u FBiH zacrtane Reformskom agendom.

„U sastavu Savjeta su predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, Privredne komore Federacije BiH, Saveza općina i gradova Federacije BiH te predstavnik Vijeća stranih investitora u BiH“ istakao je ministar trgovine u Vladi Federacija i predsjednik Savjeta, Zlatan Vujanović na današnjem redovnom polugodišnjem sastanku Saradničke mreže. „Ovom saradnjom nastojimo uspostaviti partnerski odnos između svih nivoa vlasti u FBiH, ojačati dijalog kroz operativni rad na konkretnim problemima. Želimo takođe ubrzati reformu poslovnog okruženja kroz pojednostavljenje i automatiziranje registracije poslovnih subjekata, ubrzati procedure za pribavljanje dozvola, olakšati izvoz kroz nastavak reformi i jačanje kontrole kvaliteta usklađenog sa zahtjevima EU. Za zaštitu investitora u BiH i njihova reinvestiranja, potrebni su nam bolji zakoni i prakse“, zaključio je Vujanović.

Back To Top