skip to Main Content

PITANJE:  Tuženi je bio vlasnik stana i nije plaćao naknadu na ime održavanja zajedničkih dijelova zgrade, te je protiv istog pokrenut sudski postupak i donesena presuda zbog propuštanja. Tuženi je u međuvremenu prodao stan ali dug nije izmirio, a prema našim podacima tuženi ima prebivalište u Zagrebu. Poslali smo i opomene za plaćanje duga na adresu u Zagreb ali dug nije plaćen niti je bilo odgovora na opomenu.

Na koji način naplatiti dug i pokrenuti izvršni postupak na temelju pravosnažnih presuda protiv dužnika koji nema prebivalište u BiH?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top