skip to Main Content

PITANJE: Zaključili smo ugovor sa drugom firmom za usluge nabavke stalnog sredstva. Firma je ispostavljala mjesečne fakture, koje smo knjižili na stalno sredstvo u pripremi. Na ispostavljenim fakturama je bio iskazan PDV. Došlo je do raskida ugovora i firma je obavezna da nam vrati dio sredstava koji smo platili po fakturama. Da li je za povrat sredstava i knjiženje dovoljno da se napravi odluka o raskidu ugovora? Firma koja je izvodila radove smatra da bi trebalo da se ide sa storno fakturama kako bi formirali potraživanje za plaćeni PDV. Da li firma može uopšte vratiti plaćeni PDV po ispostavljenim fakturama? Prema članu 55. Zakona o PDV-u ne može se ispostaviti KO. U kojim slučajevima se radi storno faktura (do sada je ispostavljeno osam faktura)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top