skip to Main Content

PITANJE: Nadzornom odboru javnog preduzeća je istekao mandat 31. 12. 2019. godine. Može li nadzorni odbor obavljati funkciju sve do imenovanja novog NO i da li je u tom slučaju potrebno da Skupština donese posebnu odluku o navedenom?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top