skip to Main Content

 

„Nastaviti ali i dodatno osnažiti sve aktivnosti koje preduzimamo na rješavanju problema s kojim smo suočeni zbog tužbi i presuda na teret Budžeta našeg kantona“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona odgovarajući na novinarsko pitanje o budućim koracima Vlade kada su u pitanju izvršna sudska rješenja koja značajno opterećuju Budžet.

Premijer Herceg podsjetio je na to kako je Vlada kojoj je na čelu prva koja je ozbiljno krenula u rješavanje ovog problema koji se godinama akumulirao i postao najozbiljnija prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona. Istaknuo je kako je usvajanje Dokumenta okvirnog Budžeta za period 2016.- 2018. i planiranje značajnog iznosa za tu namjenu potvrda odlučnosti Vlade da to pitanje konačno riješi.

„U traženju najboljih rješenja, Vlada je tokom 2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je vjerovnicima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta ponudila mogućnost vansudske nagodbe, što se pokazalo kao vrlo dobar model kojeg će Vlada nastaviti i tokom ove godine. Napominjem kako je do kraja mjeseca rok za prijavu u drugom javnom pozivu za vansudske nagodbe, te koristim priliku pozvati zainteresirane da se jave kako bismo nastavili rješavati ovaj problem koji vidim kao zajednički problem Vlade i korisnika Budžeta. Naime, ukoliko se ugrozi finansijska stabilnost to neće  biti samo problem Vlade  već će zasigurno imati velike posljedice na sve korisnike Budžeta“, rekao je premijer Herceg.

Inače, tokom 2016. godine Vlada je za rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja izdvojila više od 2 miliona KM, ove godine za tu namjenu planirano je oko 3 miliona KM, a do kraja mandatnog perioda ukupno 12 miliona KM.

 

Izvor:Vlada HNK/HNŽ

Back To Top