skip to Main Content

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić primio je danas u posjetu najviše predstavnike međunarodne bankarske grupacije UniCredit Group iz Milana, izvršnog direktora UniCredita Jean Pierre Mustiera  te direktora Odjela Centralne i Istočne Evrope Carla Vivaldia.

Delegaciju UniCredit Group su još činili predsjednik Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka Gordan Pehar te direktorica marketinga i komunikacija UniCredit Bank d.d. Mostar Selma Riđanović Kenović.

Ovo je, inače, prva posjeta Bosni i Hercegovini izvršnog direktora UniCredit Group. Bilo je riječi o makroekonomskim pokazateljima, monetarnoj i finansijskoj stabilnosti te usklađenosti finansijske i bankarske regulative s regulatornim modelima i praksama. Tokom sastanka, guverner CBBiH je istakao da su zakoni o bankama u oba bh. entiteta usvojeni prije nešto više od godinu dana i da su u najvećoj mogućoj mjeri usaglašeni s EU direktivama i Bazelskim principima. Trenutne aktivnosti su usmjerene na razvoj strategije za implementaciju Bazela III.

Guverner Softić je ukazao na činjenicu da model valutnog odbora i dalje predstavlja najprikladnije rješenje za BiH koje daje osnovu za integraciju ekonomskog prostora u monetarnoj sferi i ostvarivanje makroekonomske stabilnosti. Od uvođenja valutnog odbora do danas zabilježena su kontinuirana pozitivna kretanja svih bitnih makroekonomskih pokazatelja i pokazatelja koji se odnose na bankarski sektor u BiH.

„CBBiH je u potpunosti izvršila jednu od svojih osnovnih funkcija – postigla je i očuvala stabilnost domaće valute, dok je vanjska stabilnost osigurana uspješnim održavanjem fiksnog deviznog kursa i redovnim servisiranjem vanjskog duga BiH koji CBBiH obavlja u funkciji fiskalnog agenta države“, rekao je guverner Softić.

Back To Top