skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić sastao se sa generalnim direktorom Agencije za promociju investicija Narodne Republike Kine (CIPA) Liu Dianxunom i dogovorio da se pokrene procedura potpisivanja Sporazuma o suradnji ove dvije agencije, na osnovu kojeg će CIPA promovirati investicione projekte FIPA i  upućivati kineske investitore u Bosnu i Hercegovinu.

Naime, CIPA, pored promocije stranih investicija u Kinu, radi i na pružanju podrške kineskim investitorima za ulaganje u inostranstvo. Takav dvosmjerni rad CIPA-e, kao agencije Vlade N.R. Kine u sklopu  Ministarstva trgovine, u skladu je sa ekonomskom strategijama Kine i uključuje suradnju sa kineskim kompanijama, privrednim komorama i releventnim ministarstvima i institucijama u Kini.

Potpisivanje Sporazuma o suradnji će predstavljati kvalitetan temelj za unapređenje ekonomske suradnje i privlačenje investicija iz Kine u Bosnu i Hercegovinu. Sporazum će se potpisati nakon što ga odobre Predsjedništvo BiH i Vlada NR Kine.

Tokom sastanaka s predstavnicima CIPA-e,  istaknuta je potreba intenzivnijeg predstavljanja potencijala BiH, te definiranje specifičnih akcijskih programa u cilju privlačenja ulaganja. Bosna i Hercegovina je interesenatna kineskim privrednicima i navedenim Sporazumom CIPA i FIPA će unaprijediti suradnju u promoviranju projekata i dogovaranju posjeta investicionim lokacijama u BiH.

Uzimajući u obzir ekonomski i privredni razvoj Kine, te najavu ekonomskog rasta od 6,5 posto ove godine i jedanaest miliona novih radnih mjesta, sigurno će se ukazati i potreba za pojačanim angažmanom kineskih privrednika u inostranstvu, uključujući i BiH.

Back To Top