skip to Main Content

PITANJE: Da li predstavništvo stranog lica ima obavezu predaje finansijskih izvještaja i koje obaveze uplaćuje prilikom isplate plaća zaposlenim? Da li trebamo plaćati obaveze propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top