skip to Main Content

 

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u članu 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09) za period I – XII 2017. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo, a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2018. godine.

 

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2017. godine

Obrazac INV-01 2017

Uputstvo INV-01 2017

Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2017. godinu

Back To Top