skip to Main Content

Federalni inspektori su u periodu na početku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini,  izvršili 304 inpekcijska nadzora i osam kontrolnih nadzora i sačinili 304 zapisnika. Izdato je 239 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 338.950 KM. Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 8.629,09 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak. Izrečene su 44 upravne mjere, od kojih se 17 odnosi na mjere privremene zabrane rada.

Od 127 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj, te da 11 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Zatečeno je devet radnika „nacrno“, a inspekcijski nadzori su rezultirali regulisanjem radno-pravnog statusa za tri zatečena radnika, u skladu sa zakonom.

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše na čitavoj teritoriji FBiH, u toku radnog vremena, kao i u noćnim i ranim jutarnjim satima, te u danima vikenda.

Od početka 2018. godine, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora, od početka 2018. godine izvršili 4.742 inspekcijska nadzora i 91 kontrolni nadzor, te sačinili 4.742  zapisnika.
Utvrđeno je 3.140 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 3.140 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.373.900 KM.

Na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćeno je 563.687,09 KM. Izrečeno je 699 upravnih mjera i 218 mjera privremene zabrane rada.

Od  1.371 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi posjeduju fiskalni uređaj i da 82 subjekta nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.
U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, do oktobra 2018. godine zatečeno je 2.260 radnika „nacrno“, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Back To Top