skip to Main Content

PITANJE: Da li obveznik PDV-a na troškove angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu koje prevaljuje na nalogodavca, ima obavezu da kod fakturisanja svoje usluge nalogodavcu kao primaocu usluge, obračuna PDV na ukupni iznos protunaknade koju naplaćuje od korisnika usluge?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top