skip to Main Content

PITANJE: Na koji način evidentirati seminare na koji se radnik upućuje, a održavaju se u neradne dane u mjestu rada radnika, u smislu primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu („Službene novine FBiH”, broj 92/16)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top