skip to Main Content

Od 1. maja do 24. juna, fintech firme iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za drugi krug “Elevator Lab-a”, finansijsko-tehnološkog (fintech) akcelerator programa Raiffeisen Bank International (RBI).

U okviru predstojećeg programa, RBI traži inovativne fintech proizvode i rješenja u šest područja: napredna analitika uključujući vještačku inteligenciju, prognostičku analitiku, analitiku podataka o klijentima i trgovanju, analitiku interakcije sa klijentima, te prošireno kreditno bodovanje i kreditiranje SME segmenta; bankarstvo za pravna lica uključujući rješenja za trgovinske finansije zasnovana na blockchain tehnologiji, rješenja nagrađivanja u segmentu pravnih lica, prepoznavanje eDocument i optičkih simbola, kao i robotičko savjetovanje o trgovanju devizama; tehnologija investiranja i trgovanja uključujući rješenja investicijskog bankarstva zasnovana na blockchain tehnologiji, potvrde o zaključivanju smart ugovora, automatizirano generisanje dokumenata te hibridno ili digitalno savjetovanje; novo iskustvo u poslovnicama uključujući automatiziranu digitalizaciju poslovnica, proširenu ili virtualnu stvarnost, rješenja za POS terminale, savjetovanje na daljinu i bankarstvo utemeljeno na glasovnim porukama;  otvoreno bankarstvo uključujući treće lice u svojstvu pružatelja proizvoda i usluga, platforme za trgovanje fondovima te objedinjavanje podataka više banaka u segmentu poslovanja s pravnim licima; RegTech uključujući cyber sigurnost, sprječavanje pranja novca utemeljeno na blockchain tehnologiji, poznavanje klijenta, rješenja za autentifikaciju klijenata i digitalnu identifikaciju, zaštitu i upravljanje podacima, te intelektualnu analizu podataka (text mining).

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Osim ovih banaka, RBI Grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

Back To Top