skip to Main Content

U organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA) u BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, od 25. do 27. aprila 2018. u Neumu će se održati 4. Energetski samit u Bosni i Hercegovini.

Održivi razvoj energetskog sektora u BiH, tržište energije, investiranje u energetski sektor, obnovljivi izvori energije, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, te njihova uloga u energetskoj efikasnosti glavne su teme panela 4. Energetskog samita.

Samit će tokom tri dana okupiti preko 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnike političkih stranaka kako bi zajednički došli do rješenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast BiH.

Back To Top