skip to Main Content

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je podatke o platnom bilansu za 2016. godinu, prema kojima je deficit tekućeg računa iznosio 1,31 milijardu KM, što je za oko 266 miliona KM manje u odnosu na 2015. godinu. U relativnom iskazu, deficit tekućeg računa iznosi 4,4% BDP-a, a što je značajno smanjenje u odnosu na 5,5% BDP-a u 2015. godini.

Glavni uzročnik deficita tekućeg računa je značajan debalans u vanjskotrgovinskoj razmjeni robe. Deficit trgovine robom u 2016. godini iznosi 7,20 milijardi KM i za oko 219 miliona KM je manji u odnosu na 2015. godinu, što je rezultat povećanja izvoza roba. Na bilansu usluga ostvaren je suficit od 2,15 milijardi KM, što je za oko 65 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, a čemu je dao doprinos povećan prihod od turizma.

Suficit primarnog dohotka je blago povećan i iznosi 160 miliona KM, dok je sekundarni dohodak u suficitu od 3,58 milijardi KM i neznatno je smanjen u odnosu na 2015. godinu. Najznačajnija stavka sekundarnog dohotka su primljeni tekući transferi koji su u 2016. godini iznosili 3,58 milijardi KM. Od toga, personalni transferi ili novčane doznake iz inostranstva iznose 2,44 milijardi KM, a ostali tekući transferi, od čega najviše penzije iz inostranstva, iznose 1,14 milijardi KM.

Na kapitalnom računu saldo je iznosio 355 miliona KM, što je niže za 47 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Na finansijskom računu su zabilježeni neto prilivi od 783 miliona KM (1,02 milijarde KM u 2015. godini), koji ukazuje na dalji rast obaveza prema nerezidentima kojima se finansirao deficit tekućeg računa. U okviru finansijskog računa, strane direktne investicije (neto pasiva) u BiH u 2016. godini iznosile su 460,6 miliona KM i bilježe smanjenje u odnosu na 2015. godinu za 55,6 miliona KM.

Back To Top