skip to Main Content

Na prošlosedmičnom trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.875.138,46 KM, kroz 119 transakcija. 

Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 148.027,49 KM što predstavlja 7,89% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 62.417,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,54 KM, čime je ostvaren pad od -0,18% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od fondova najveći promet u prošloj sedmici imao je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 124.356,60 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 2,76 KM, čime je ostvaren rast od 2,22% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 780.828,34 KM, što predstavlja 41,64% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 688.378,46 KM.

Prošlosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed koji je porastao za 2,22%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,76 KM. 

Prošlosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest koji je pao za -5,17%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,65 KM. 

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet imale su akcije Promet TP a.d. Prnjavor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 315.804,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,327 KM, čime je ostvaren rast od 9,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na prošlosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Drina osiguranje a.d. Milići u ukupnoj vrijednosti od 503.200,00 KM. 

Na prošlosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11, ukupne vrijednosti 6.661,34 KM.

Back To Top