skip to Main Content

Dvije vrste vina Manastira Tvrdoš, Vranac 2013 i Žilavka 2015, te jedna vrsta vina Vinograda Nuić, Trnjak 2013, prezentirani su na 91. Međunarodnom sajmu likera, vina i sira koji je održan od 12. do 18. aprila 2017. godine u Tokiju.

Više od 900 vrsta vina iz cijelog svijeta se svake godine predstavlja i prodaje na ovom sajmu, kao i u tržnim centrima DAIMARU, koji su u kategoriji centara Harrods u Londonu.

Predstavnik FIPA-e u Japanu Shigehiko Nishihama predstavljao je bh. vina na spomenutom sajmu, upoznavajući direktno japanske potrošače sa kvalitetom proizvoda.

Japanski potrošači su imali priliku probati i uživati u okusu bh. vina i izrazili su zadovoljstvo njegovom kvalitetom.

Zahvaljujući angažmanu g. Nishihame, 2014. godine, proizvođači vina iz BiH su po prvi put počeli sa izvozom vina na japansko tržište. Japanska firma M & P Corporation iz Tokija odlučila je da uveze devet vrsta vina iz BiH koji se uspješno prodaju na tržištu Japana. Pored tržnih centara, bh. vina se prodaju putem preko web portala.

Više od 12 godina, predstavnik FIPA-e g. Nishihama surađuje sa proizvođačima vina u BiH koje je već posjetio i čija vina promovira potrošačima na tržištu Japana. Nastavit će sa promotivnim aktivnostima sa ciljem povećanja izvoza vina, bez obzira na činjenicu da nijedna nadležna institucija BiH nikada nije izdvojila bilo kakva finansijska sredstva za ovu namjenu.

 

 

 

 

Back To Top