skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,22% i iznosi 560,82 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,21% i iznosi 1.635,87 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 31.424,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,02 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,92%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 181.750,20 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 126.623,07 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,04%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.747,55 KM, po prosječnoj cijeni od 8,02 KM, što predstavlja pad cijene za -0,25%.

Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-1,37%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,61 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Malpreh a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.259,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 575.646,02 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 93,32 0,04 93,36 93,25 126.623,07
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,02 -1,92 1,03 1,02 31.424,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 78,20 0,01 78,20 78,20 20.852,81
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 73,78 0,56 74,00 73,50 20.432,08
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 85,00 0,00 85,00 85,00 8.338,50
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 84,37 0,00 84,37 84,37 4.442,92
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 84,70 -0,35 84,70 84,70 677,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 85,16 0,00 85,16 85,16 383,22

Fondovi

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,56 0,00 0,00
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,50 0,00 0,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,60 0,00 0,00
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,53 0,00 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,60 0,00 0,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,61 -1,37 3,61 3,61 101,08
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 0,00 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,00 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,00 0,00 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,63 -1,36 3,63 3,63 598,95
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka
Back To Top