skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 560,82 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 1.635,87 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.194,24 KM, po prosječnoj cijeni od 1,02 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 7.077.491,89 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska 5% 03/06/26 u vrijednosti od 7.000.700,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 408,58 KM, po prosječnoj cijeni od 0,041 KM po akciji.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,12%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,01 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 807,30 KM, po prosječnoj cijeni od 0,45 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 0,00 100,01 100,01 7.000.700,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 93,51 0,20 93,53 93,50 42.080,14
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 73,23 -0,75 73,25 73,13 13.532,00
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 97,25 0,00 97,25 97,25 9.627,75
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 84,70 0,00 84,70 84,70 6.776,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,02 0,00 1,02 1,02 4.194,24
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 80,90 -0,12 80,90 80,90 3.236,00
Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,09 0,00 0,09 0,09 1.558,71
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 77,00 -1,53 77,00 77,00 1.540,00

Fondovi

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,56 0,00 0,00
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,50 0,00 0,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,60 0,00 0,00
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,53 0,00 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,60 0,00 0,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,61 0,00 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 0,00 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,00 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,00 0,00 1,00 1,00 79,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,00 0,04 0,04 408,58
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,63 0,00 3,63 3,63 127,05
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 8,01 -0,12 8,01 8,01 320,40
Back To Top