skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,33% i iznosi 555,96 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,07% i iznosi 1.650,67 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 33.890,12 KM, po prosječnoj cijeni od 1,03 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,90%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 555.271,30 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 518.723,35 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,42%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.182,60 KM, po prosječnoj cijeni od 8,10 KM po akciji.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (0,82%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,67 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-0,27%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,66 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Malpreh a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 8.668,50 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Komunalac Teslić a.d. Teslić ostvarile pad od -20,00% i trgovalo se po cijeni od 0,24 KM po akciji, u vrijednosti od 353,04 KM.

Back To Top