skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,69% i iznosi 557,82 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,06% i iznosi 1.649,55 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 81.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,54 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,82%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 425.058,75 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 344.536,49 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,98%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 11.195,51 KM, po prosječnoj cijeni od 8,10 KM, što predstavlja rast cijene za 0,25%.

Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (0,28%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,64 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka(-10,99%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,62 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Zrak a.d. Bileća akcijama, trgovalo se u iznosu od 6.854,23 KM, po prosječnoj cijeni od 0,17 KM.

Back To Top