skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru donijela ažurirani Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (APOEF).

Razlozi za ažuriranje su, s jedne strane, popunjenost dinamičkih kvota za postrojenja koja koriste solarnu energiju, te nepostojanje dinamičkih kvota za postrojenja koja koriste biogas, a, s druge, zahtjevi investitora za sticanje statusa privilegovanih i potencijalno privilegovanih proizvođača, koji su već izgradili ili grade postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (OIE), što se, posebno, odnosi na postrojenja koja koriste solarnu energiju. Trenutno u Federaciji BiH postoji veoma iskazan interes za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije koja kao primarno gorivo koriste obnovljive izvore.

Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je do 30.6.2018. godine primilo 411 zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za postrojenja koja koriste OIE, od čega je izdata 371 energetska dozvola, a izgrađeno ukupno 187 objekata.

APOEF-om su propisani indikativni ciljevi za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine u ukupnoj finalnoj potrošnji u sektorima grijanja i hlađenja, električne energije i transporta.

Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44 posto, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49 posto i u saobraćaju deset posto. Svi ovi pojedinačni ciljevi omogućit će zadovoljenje ukupnog cilja, ali ne predstavljaju fiksirane ciljeve za svaki od sektora pojedinačno. Ovi ciljevi po sektorima mogu biti promijenjeni i povećani ukoliko budu postojale mogućnosti za ubrzaniji razvoj pojedinih sektora u odnosu na druge.

Back To Top