skip to Main Content

JP Elektroprivreda BiH i ASA Banka potpisale su Sporazum o ugovaranju i izvršavanju trajnih naloga. Ovaj sporazum podrazumijeva plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju od strane korisnika koji imaju aktivan tekući račun u ASA Banci, a po osnovu ugovorenog trajnog naloga.

Uspostavom ovog vida saradnje, obje kompanije još jednom potvrđuju fokusiranost na svoje klijente, kao i prepoznavanje potreba lokalnog stanovništva.

Pristupanje novim načinima plaćanja računa za električnu energiju je jednostavno, a ostvaruje se ugovaranjem trajnog naloga u korist Elektroprivrede BiH, u bilo kojoj poslovnici ASA Banke. Uz to, svi korisnici koji u periodu od 1.1.2018. do 1.1.2019. godine, aktiviraju uslugu e-račun i ugovore trajni nalog za plaćanje električne energije u ASA Banci, biće oslobođeni naknade za plaćanje putem trajnog naloga u trajanju od jedne godine od ugovaranja e-računa, tj. trajnog naloga. Promotivna akcija se odnosi i na klijente koji imaju već ugovorenu uslugu e-račun (od prije 01.01.2018.), kao i za klijente, korisnike e-računa, koji plaćaju putem trajnog naloga za druge potrošače, također registrirane na e-račun.

Potpisivanje sporazuma sa JP Elektroprivreda BiH još je jedan korak dalje u opredijeljenosti ASA Banke ka izgradnji parterskih odnosa sa domaćim kompanijama.

Back To Top