skip to Main Content

PITANJE: Da li će biti porezno priznata amortizacija imovine s pravom korištenja prilikom sastavljanja Poreznog bilansa za 2019. godinu, imajući u vidu činjenicu da su posljednje izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/20) stupile na pravnu snagu 27. 2. 2020. godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top