skip to Main Content

Cefta1 0

 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg radi dodatne zaštite domaće privrede te povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača uz istovremeno poštivanje CEFTA Sporazuma u pogledu jednakog tretmana ponuđača iz zemalja potpisnica ovog sporazuma.

Prema Odluci, domaće ponude bit će umanjene u odnosu na inozemne ponude do 2020. godine. Tako će u 2015. i 2016. godini preferencijalni faktor za ugovore koji se dodjeljuju iznositi 15 posto, od 2017. do 2018. godine 10 posto, a u 2019. godini pet posto.

Novina je da se isključuje primjena preferencijalnog faktora u odnosu na zemlje potpisnice CEFTA-e samo u situaciji kada ponuđači iz CEFTA-e nude robu ili radnu snagu koji su rezidenti zemalja potpisnica CEFTA-e.

Domaći proizvođači sada će biti dodatno stimulisani davanjem preferencijalnog tretmana grupi ponuđača koja se sastoji od ponuđača iz zemalja potpisnica CEFTA-e i barem jednog ponuđača iz BiH, pod uvjetom da takva grupa ponuđača u slučaju ugovora o nabavkama roba ili usluga nudi najmanje 50 posto ukupne vrijednosti ponuđenih roba, čije je porijeklo iz BiH, odnosno anagažuje najmanje 50 posto radne snage za izvršavanje ugovora rezidenta iz BiH.

Donošenje ove odluke zajednička je inicijativa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva industrije, energetike i razvoja Republike Srpske koju je podržalo Vijeće ministara BiH. Saglasnost za donošenje ove odluke dao je i Odbor Agencije za javne nabavke BiH.

Back To Top