skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

Vlada Federacije BiH juče je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar ovlašten Adnan Frljak.

Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnost za imenovanje Elnura Salihovića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca. Istovremeno, donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i imenovcan je člana Nadzornog odbora.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Riječ je o prijedlozima odluka o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, o Prijedlogu rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure i Prijedlogu teksta javnog oglasa.

Back To Top