skip to Main Content

 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić razgovarao je juče s predstavnicima Udruženja banaka BiH o Odluci Upravnog vijeća CBBiH o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade CBBiH bankama na iznos rezerve.

Ta odluka donesena je 13. aprila, a počinje se primjenjivati 1. jula.

Softić je predstavnicima banaka obrazložio motive i razloge za donošenje ovakve odluke, te je razgovarano o praktičnoj provedbi Odluke na nivou bankarskog sektora i o njenom uticaju na bankarski sektor u cjelini, ali i o aspektima provedbe za pojedine komercijalne banke.

Istaknuto je da je trenutna likvidnost bankarskog sektora visoka, te da će i nakon primjene nove odluke kreditni potencijal banaka i dalje biti na visokom nivou, što ostavlja prostor bankama da nastave podržavati ekonomsku aktivnost i finansiranje kvalitetnih projekata.

U dijelu razgovora o koordinaciji između svih dijelova finansijskog i bankarskog sektora, bankari su istakli neophodnost i dali podršku jačanju koordinacije djelatnosti entitetskih agencija za bankarstvo, kao zakonske nadležnosti CBBiH s ciljem jačanja finansijske stabilnosti, boljeg funkcioniranja i donošenja kvalitenijih propisa i rješenja.

Posebno je naglašen značaj kvalitetnije kontrole bankarskog sektora koju provode nadležne institucije.

Razgovarano je i o prijedlozima novih entitetskih zakona o bankama koji moraju osigurati poštivanje nadležnosti svih institucija na koje se zakon odnosi, uključujući i nadležnost CBBiH, kao institucije koja je jedina nadležna za monetarnu politiku i za instrument monetarne politike, obaveznu rezervu.

Predstavnici UBBiH, u interesu transparentnosti i jedinstvenog funkcioniranja bankarskog i finansijskog sistema, podržali su Jedinstveni registar transakcijskih računa, pri čemu je istaknuto kako je neophodno da ovaj registar bude cjelovit, s ažurnim podacima, saopćeno je danas iz Službe za odnose s javnošću Centralne banke BiH.

Back To Top