skip to Main Content

Ostvaren evidentan napredak u radu Pravobranilaštva KS

Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu bio je povod sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i kantonalnog pravobranitelja Kemala Karića. Konstatovano je da je ostvaren evidentan napredak u radu pravobranitelja i Pravobranilaštva u pogledu…

Back To Top