skip to Main Content

Konferencija: Poslovno povjerenje i povjerenje potrošača u BiH

Na konferenciji koja je danas održana u Sarajevu predstavljeni su rezultati istraživanja ekonomskih trendova u BiH u organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) pri Vijeću ministara BiH i GIZ-a u ime Njemačke vlade. Konferenciji su prisustvovali predstavnici domaćih i stranih…

Back To Top