skip to Main Content

Na konferenciji koja je danas održana u Sarajevu predstavljeni su rezultati istraživanja ekonomskih trendova u BiH u organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) pri Vijeću ministara BiH i GIZ-a u ime Njemačke vlade. Konferenciji su prisustvovali predstavnici domaćih i stranih institucija, te bh. privredna sektor.

Zoran Zeljo, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje rekao je kako je riječ o dvogodišnjem projektu kontinuiranog istraživanja poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača u BiH u skladu sa harmoniziranim programom Europske unije. Projekat je pokrenut prije 15 mjeseci  i do danas je provedeno pet od osam planiranih kvartalnih istraživanja. Kako je istakao Zeljo, važnos ove konferencija je i u tome što na njoj prisustvuju kompanije koje su učestvovale ili će učestvovati u ovom istraživanju.

Dr. Brigitte Heuel-Rolf u svom pozdravnom govoru istakla je važnost ovog projekta koji će doprinijeti da političari čuju glas poslovne zajednica, kako bi u skladu s tim mogli donositi važne političke odluke. Kako je navela ovakva istraživanja su standardna u svim razvijenim zemljama, a naročito su važna za sve zemlje kandidate za EU.

Dr. Gernot Nerb iz Info instituta iz Minhena koji je vodeća institucija u oblasti ekonomskih istraživanja u Njemačkoj, održao je prezentaciju o “Svjetkim ekonomskim izgledima”. Kako je rekao BiH je otvorena ekonomija, pa je važno da zna šta se dešava na drugim tržištima u okruženju, ali i na svjetskim. Na ovaj način BiH je u mogućnosti da usporedi vlastiti indeks poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača sa indeksima zemalja EU I državama kandidatkinjama.

Kako je naveo, MMF je predvidio rast GDP-a na svjetskom tržištu za ovu godinu 3,1%, a u 2017. 3,4%, te 3,6% u 2018. godini.

Procjene rasta GDP-a u Europi su 1,6% do kraja nove godine, 1,5% u 2017. i isto toliko u 2018. godini. Umjereni ekonomski oporavak na području eura se nastavlja kako kaže, uglavnom zahvaljujući povećanju zaposlenosti. Ipak, s obzirom na to da se monetarne i fiskalne politike neće širiti u 2017. kao i da opada zamah jeftine nafte, oporavak područja eura će oslabiti.

U Istočnoj Europi, kako je naveo je bolja situacija nego u Zapadnoj zahvaljujući niskim cijenama energije i niskim kamatnim stopama kao i strukturnim fondovima EU. Iako je ovo zadnje usporeno usljed administrativnih i političkih (Breksit) razloga, procjenjuje se da će u Istočnoj Europi rast GDP-a do kraja godine biti 2,8%, a u 2017. i 2018. dvije godine biti će podjednak, po 2,9%.

Dao je, između ostalog i procjene ekonomske situacije za BiH te naveo da će u 2016. GDP rasti 3%, a u 2017.  3,2%, dok se za 2018. Predviđa rast do 3,7%.

Dino Đipa, direktor agencija Prism&Research, koja je u ime Direkcije za ekonomsko planiranje i GIZ-a radila istraživanje, govorio je o trendovima na osnovu pet kontinuirano provedenih anketa, koje predstavljaju glas privrede o stanju ekonomije i njenih predviđanja u BiH. U istraživanju poslovnog povjerenja u BiH učestvuje 1.200 kompanija iz oblasti proizvodnje, građevine, usluga i trgovine. Anketa potrošača takođe je važna jer ekonomski razvoj zavisi od očekivanja poduzetnika i samih potrošača. Ovakve ankete u kojima se ispituje poslovno povjerenje i povjerenje potrošača, daju važne informacije za praćenje ekonomije, kratkoročna predviđanja i ekonomska istraživanja, te da upotpunjuju službene statistike i omogućuju praćenje ekonomskog razvoja i usporedbu zemlje sa okruženjem i svijetom od velikog je značaja da BiH redovno provodi ovu vrstu istraživanja. Njemačka npr. ovakva istraživanja provodi svaki mjesec i stavlja ih na raspolaganje javnosti.

Back To Top