skip to Main Content
Elektronska PDV Prijava Obavezna Od 1. Januara 2019. Godine

Elektronska PDV prijava obavezna od 1. januara 2019. godine

U “Službenom glasniku BiH“, broj 85/17 od 01.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednostl, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Objavom ova dva…

Back To Top