skip to Main Content
2012  ZIPS  Broj 1247 SUPER Layout 1

U “Službenom glasniku BiH“, broj 85/17 od 01.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednostl, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Objavom ova dva akta stvoreni su preduslovi za predaju elektronske PDV prijave.

Elektronsko podnošenje PDV prijave za 2018. godinu je na dobrovoljnoj osnovi, dok je od 01.01.2019. godine obavezna predaja PDV prijave elektronski.

 

Back To Top