skip to Main Content
Unaprijediti Postojeće Kadrove I Materijalne Resurse Sudova U KS

Unaprijediti postojeće kadrove i materijalne resurse sudova u KS

  Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo (KS) Mario Nenadić održao je redovni kvartalni sastanak s predsjednicom Općinskog suda Janjom Jovanović i predsjednikom Kantonalnog suda Jasminom Jahjaefendićem, s ciljem razmjene informacija i koordinacije aktivnosti poduzetih na jačanju kapaciteta pravosudnih institucija.…

Back To Top